Om oss

Familjevårdsgruppen har cirka 20 familjehem i verksamheten.Varje familjevårdskonsulent ansvarar för högst 10 placeringar, detta har visat sig ge ett bra resultat.

Våra familjer är djupintervjuade enligt Kälvestens familjediagnostiska metod. Hemmen är noggrant utvalda. De har gott om tid och har stort engagemang för barnen och deras föräldrar.

Vi ger familjehemmen:

  • Konsulentstöd – varje familjehem har tillgång till en egen familjevårdskonsulent som håller tät kontakt med familjehemmen och socialtjänsten.
  • Handledning – varje familj erbjuds handledning av utbildade handledare.
  • Utbildning – vi anordnar utbildning, föreläsningar, studiebesök och gemensamma utflykter med alla familjehemmen.

Vi har tillstånd från IVO.

Vi är certifierade av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF.